Industrija 4.0

Industrija 4.0 (originalno njem. Industrie 4.0) ili skraćeno, kako će biti u nastavku teksta, I4 je naziv za četvrtu industrijsku revoluciju. Prije I4 su bile, naravno, tri prijašnje revolucije koje označavaju velike promjene u industrijskoj proizvodnji. Prva je bila u 80-im godinama 18. stoljeća gdje su voda i vodena para postale primarni pokretač proizvodnje. Obzirom da je tranzicija odrađena s ručnog rada, bilo je potrebno vremena da se nove tehnologije ustale u proizvodnji, a prve su ih primile tekstilna industrija, industrija željeza i poljoprivreda. Druga revolucija je razdoblje masovne proizvodnje. Domino efekt je nastao kada se masovno počeo proizvoditi čelik što je dovelo do razvolja željeznica i pruga što je dovelo do masovne proizvodnje naveliko. Navedene promjene su donijele veliki ekonomski rast, ali su uzrokovale i veliki rast nezaposlenosti jer su mnogi radnici bili zamijenjeni strojevima. Treća ili digitalna revolucija je nastala kao rezultat razvoja računala i informacijskih tehnologija. Unijela je mnoštvo promjena u svakodnevne poslove te oblikovala sadašnjicu kakvu poznajemo.

I4 podrazumijeva razvoj automatiziranih i potpuno autonomnih, inteligentnih sustava koji će komunicirati međusobno, ali i s operaterima. Zahtjeva apsolutnu digitalizaciju te potpuno iskorištavanje kapaciteta komunikacijskih mogućnosti kako bi dosegla svoj maksimum i time poboljšala razvoj industrijske proizvodnje.

Kako bi se ta razina I4 dosegla, potrebno je razviti njezine karakteristike koje ju čine time što jest – autonomne robote, big data tehnologije, IoT (eng. internet of things, sistem povezanih uređaja, strojeva, objekata, ljudi s mogućnošću komunikacije i prijenosa podataka bez direktnog kontakta), cloud spremišta podataka, umjetne inteligencije, 3D printanja i mnogih drugih.  Sve te karakteristike I4 se povezuju unutar CPS-a (eng. cyber-physical systems), sustava koji integrira umrežavanje, digitalizaciju i fizikalne procese navedenih elemenata.

Iako se ovo još uvijek čini kao daleka budućnost, danas se već koristi dosta elemenata I4 i u svakodnevnom životu, a ne samo u industriji. 3D printanje se može vidjeti na FER-u, online prodaja poput Amazona, e-Baya ili Wisha, naručivanje dostave hrane, namirnica i ostalih potrepština, spremanje podataka u cloud – razvoj svih tih sada već svakodnevnih životnih djelića je uvelike utjecao na razvoj samog I4.

Obzirom na to da je I4 još uvijek u razvoju, postoji nekoliko otvorenih pitanja s kojima se još uvijek susrećemo – kako će izgledati svijet kada I4 dosegne svoj puni kapacitet?, kako organizirati menadžment i upravljanje ljudima u I4?, kako jedna grana I4 utječe na drugu? i mnoga druga.

Mnogi znanstveni radovi i članci dosad izdani su se većinom osvrtali na dvije grane I4 – njen ekonomski i ekološki aspekt. Socijalni i humanistički, mogućnost inovacija, strategije upravljanja, politički su samo neki od elemenata koji su dosad donekle bili zanemarivani, ali ih se sve više uzima u obzir i time otvaraju nova pitanja o I4 koja se tek trebaju riješiti.

Neki od problema s kojima se I4 susreće također predstavljaju izazov i trenutno nema naznake njihovog skorog rješavanja. Iako je na ekonomski aspekt I4 dosad, naravno, potrošeno najviše vremena i provedeno najviše istraživanja, još uvijek je cijena implementacije ovakvih sustava previsoka te se ne može sa sigurnošću tvrditi kakav će biti profit ulagačima, što ulaganja čini nesigurnima. Nadalje, u društvenom životu nastaju sljedeći problemi: sve veći gubitak privatnosti radi pojačanog nadzora, umjetne inteligencije i mogućnost gubljena poslova radi veće automatizacije, pogotovo za „plavo odjevene“ radnike. Nadalje, javlja se sve veća nemogućnost regulacije, problemi u određivanju standarda i certifikata za rad, menadžeri u vrhovima hijerarhije postaju redudantni, bilo kakve greške u IT sustavu mogu uzrokovati velike gubitke, kao i propusti u cyber sigurnosti ili u vatrozidu.

Industry-4.0_autegra_hardver|softver|konzalting

U Hrvatskoj I4 također, barem u teoriji, nalazi svoje mjesto pod suncem. Iako su sama pametna postrojenja još uvijek rijetka, organiziraju se poslovni susreti s temom I4, sveučilišna predavanja joj sve više posvećuju pozornosti, Hrvatska gospodarska komora na svojim web stranicama ima dokumente posvećene I4 i njenim osnovnim karakteristikama…

U praksi je situacija nešto drugačija – Hrvatska je još uvijek daleko od I4. Manje od 30% industrije se može svrstati u industriju 3.0, dok sveopća slika prikazuje da smo još uvijek u industriji 2.0. To se vidi i u usporedbi s ostatkom Europske unije. Europski parlament je kvalificirao zemlje EU u četiri grupe: kao vodeće zemlje I4 su navedene Njemačka, Švedska, Austrija i Irska, zemlje s potencijalom su Belgija, Danska, Nizozemska, UK i Francuska, tradicionalne zemlje su zemlje koje imaju osnovu za I4 uz nedostatak inicijative i to su Češka, Slovačka, Slovenia, Mađarska i Litva. Posljednja grupa su zemlje nazvane oklijevači i podrazumijevaju Italiju, Španjolsku, Estoniju, Portugal, Poljsku, Bugarsku i Hrvatsku. Smatra se da te zemlje nemaju pouzdanu industrijsku bazu te da im trenutno ekonomsko stanje ne dozvoljava daljnji napredak. Hrvatskoj se također „zamjera“ što dopušta opskrbu Njemačke većinom svojih I4 radnika.

Iako je I4 još uvijek u početku razvoja, već predstavlja veliki izazov u implementaciji. Dobrom pripremom, kritičkim proučavanjem već napisanih radova i sastavljanjem novih, I4 ima potencijal promijeniti svijet u kakvom danas živimo. Potrebna je dobra strategija koja uzima u obzir sve navedene aspekte i tranzicijski period koji je prijeko potreban u kojem se događaju organizacijske promjene – razlika između tvrtke prije i nakon I4 bi trebala biti neprepoznatljiva.

I4 svakako ima mogućnost mijenjati našu svakodnevnicu iz temelja, ali lošim upravljanjem i strategijama može ugroziti gospodarstvo, ekonomiju, proizvodnju te društvo općenito. Sve ovisi o nama kako ćemo se prema I4 postaviti i koliko ćemo ga ozbiljno shvatiti.

Više zanimljivosti

Želite da obradimo neku temu?

Predložite nam.

AUTEGRA | Softverski inženjering | HARDVERSKI INŽENJERING | KONZALTING | SOFTVER | HARDVER

Autegra d.o.o. je dobavljač inženjerskih usluga za industriju i tehnološke tvrtke.

Mi smo tim predanih inženjera koji su spremni pomoći i suočiti se s izazovima u projektiranju, izradi, programiranju, puštanju u rad i testiranju inženjerskih rješenja.