Hero background

Projekti „ključ u ruke“

Inženjering u elektrotehnici

Integrirani pristup omogućuje klijentima da povjeravaju cijeli proces projekta stručnjacima, oslobađajući ih potrebe za koordinacijom različitih dobavljača ili izvođača radova.

Kvaliteta

Kvalitetno i jednostavno rješenje prilagođeno Vašim potrebama

Stručnost

Znanja i vještine za rješenje svakog Vašeg upita i problema

Efikasno i efektivno do cilja

Kroz ispravan i dobro raspoređen rad te uz Vašu kooperaciju zajedno dolazimo do rezultata

Iskustvo

Višegodišnje skustvo, mnogobrojni multinacionalni projekti, zadovoljni krajnji kupci

Projekti "ključ u ruke"

Projekti "ključ u ruke" pružaju klijentima jednostavno rješenje koje kombinira stručnost, iskustvo i sveobuhvatnu podršku, omogućujući im da ostvare svoje elektrotehničke projekte s pouzdanošću i efikasnošću.

1

Inicijalna faza

Stručnjaci provode detaljnu analizu zahtjeva klijenta kako bi razumjeli specifične potrebe i ciljeve projekta.

2

Projektiranje

Tim inženjera kreira projektne planove i tehničke specifikacije temeljene na zahtjevima klijenta, uzimajući u obzir sve relevantne faktore poput sigurnosti, učinkovitosti, održivosti i regulatornih zahtjeva.

3

Nabava materijala

Osigurava se nabava svih potrebnih materijala i opreme za projekt, uz pažljiv odabir kvalitetnih komponenti od pouzdanih dobavljača.

4

Izvođenje radova

Tim kvalificiranih stručnjaka izvodi instalaciju elektrotehničkih sustava u skladu s projektom, prateći najbolje prakse i standarde industrije.

5

Testiranje i puštanje u pogon

Nakon instalacije, provode se testiranja kako bi se osiguralo da su sustavi ispravno instalirani i funkcionalni, te da zadovoljavaju sve potrebne standarde i propise.

6

Održavanje i podrška

Nakon završetka projekta, pruža se redovito održavanje i podrška kako bi se osiguralo dugoročno optimalno funkcioniranje elektrotehničkih sustava.

Button hover

Razvoj projekta

Button hover

Nabava opreme

Button hover

Montaža i spajanje opreme

Button hover

Programiranje automatizacijske opreme

Button hover

FAT testiranje

Button hover

Puštanje u rad i SAT testiranje

Button hover

Održavanje

Razvoj projekta

Razvoj projekta obuhvaća sve korake od planiranja do implementacije i nadzora projekta. Ovaj proces uključuje definiranje ciljeva, planiranje aktivnosti, projektiranje, izvođenje radova te nadzor i evaluaciju napretka. Cilj je osigurati uspješnu realizaciju projekta u skladu s postavljenim zahtjevima i ciljevima.

Analiza zahtjeva

Analiza zahtjeva je temeljni korak u razvoju projekta. U ovoj fazi, istražuju se potrebe, zahtjevi i ciljevi projekta kako bi se definirao opseg i usmjerenje budućih aktivnosti. Analiza zahtjeva obuhvaća identifikaciju problema ili prilika koje projekt treba riješiti ili iskoristiti, definiranje funkcionalnih i tehničkih zahtjeva, kao i utvrđivanje ograničenja i resursa koji su dostupni za realizaciju projekta. Ova faza omogućuje jasno definiranje ciljeva projekta i uspostavljanje temelja za daljnje planiranje i implementaciju.

Definiranje specifikacija

Definiranje specifikacija je ključan korak u razvoju projekta koji uključuje detaljno utvrđivanje zahtjeva i karakteristika proizvoda, sustava ili usluge koji se razvijaju. Ova faza obuhvaća precizno određivanje funkcionalnih, tehničkih i ostalih zahtjeva koji će biti zadovoljeni tokom razvoja i implementacije projekta. Definiranje specifikacija omogućuje jasno postavljanje očekivanja, standarda i parametara koji će biti mjerljivi i provjerljivi tijekom cijelog procesa razvoja projekta. Osim toga, precizno definirane specifikacije olakšavaju komunikaciju između svih dionika projekta te osiguravaju da se ciljevi postignu na efikasan i zadovoljavajući način.

Izrada tehničke dokumentacije (sukladno GAMP-u)

GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) pruža strukturu i smjernice za razvoj, implementaciju i održavanje automatiziranih sustava u farmaceutskoj i srodnim industrijama. Izrada tehničke dokumentacije prema smjernicama GAMP-a ključan je korak u osiguranju kvalitete i usklađenosti u automatskoj proizvodnji. Ova faza obuhvaća izradu različitih vrsta tehničke dokumentacije, uključujući:

Funkcionalni zahtjevi

Detaljan opis funkcija i performansi koje automatizirani sustav mora pružiti kako bi zadovoljio potrebe korisnika. Ovi zahtjevi precizno definiraju očekivane funkcije, operativne uvjete i interakciju sa sustavom.

Dizajn specifikacije

Detaljna specifikacija dizajna sustava koja opisuje arhitekturu, komponente, sučelja, komunikacijske protokole i ostale tehničke karakteristike sustava. Ova dokumentacija osigurava razumijevanje dizajna sustava i omogućava provjeru usklađenosti sa zahtjevima korisnika.

Testna dokumentacija

Planovi testiranja, skripte, procedure i izvještaji koji su potrebni za provjeru ispravnosti i funkcionalnosti automatiziranog sustava. Ova dokumentacija osigurava da su svi aspekti sustava testirani i potvrđeni prema definiranim specifikacijama.

Validacijska dokumentacija

Dokumentacija koja prati proces validacije sustava kako bi se osigurala njegova sposobnost ispunjavanja predviđenih zahtjeva i specifikacija. Ova dokumentacija obuhvaća sve korake procesa validacije, rezultate testiranja, zaključke i preporuke.

Održavanje i upravljanje promjenama

Dokumentacija koja opisuje postupke održavanja sustava, nadogradnje, izmjene i upravljanje promjenama. Ovi dokumenti osiguravaju da se promjene sustava provode kontrolirano i u skladu s pravilima i propisima.

Nabava opreme

Ova faza obuhvaća identifikaciju, pregled, odabir i nabavu svih potrebnih materijala, opreme ili tehnologije potrebnih za uspješnu realizaciju projekta. Nabava opreme može uključivati ​​suradnju s dobavljačima, pregovore o cijenama i uvjetima isporuke te osiguranje kvalitete i kompatibilnosti nabavljenih proizvoda s projektom. Ova faza je ključna za osiguranje dostupnosti potrebnih resursa i materijala te zaštite interesa projekta u smislu troškova, vremena i kvalitete.

Suradnja s renomiranim proizvođačima

Kroz godine uspješnog poslovanja, uspostavili smo partnerstva s vodećim svjetskim proizvođačima opreme, tehnologije i komponenti u području industrijske automatizacije, elektrotehnike i strojarstva što nam omogućuje fleksibilnost, raznolikost i konkurentnost u ponudi rješenja za naše klijente. Ova suradnja omogućuje nam pristup najnovijim tehnološkim rješenjima, inovacijama i visoko kvalitetnoj opremi koja je ključna za uspješnu realizaciju naših projekata.

Izbor optimalne opreme za potrebe klijenta

Kroz partnerske odnose s renomiranim proizvođačima, osiguravamo našim klijentima visokokvalitetne proizvode i rješenja koja su testirana, pouzdana i prilagođena njihovim specifičnim potrebama i zahtjevima. Osim toga, suradnja s proizvođačima omogućuje nam pristup stručnim znanjima i podršci, što dodatno osigurava uspješnost i kvalitetu naših projekata. 

Osiguravanje najpovoljnijih uvjeta

U Autegri smo posvećeni osiguravanju najpovoljnijih uvjeta za naše klijente kako bi njihovi projekti bili uspješni i ekonomični. Time nastojimo pružiti dodatnu vrijednost i podršku u realizaciji njihovih projekata, omogućavajući im postizanje uspjeha uz optimalno iskorištenje resursa i smanjenje troškova. To postižemo kroz nekoliko ključnih pristupa.

Strategijska nabava

Osiguravamo najbolje cijene za opremu i materijale potrebne za naše projekte. Aktivno pregovaramo s dobavljačima kako bismo osigurali konkurentne cijene i povoljne uvjete nabave.

Efikasno planiranje troškova

Prilikom planiranja i razvoja projekata, pažljivo analiziramo troškove i tražimo načine za optimizaciju i smanjenje troškova bez ugrožavanja kvalitete ili funkcionalnosti projekta.

Fleksibilni pristup financiranju

Surađujemo s klijentima kako bismo pronašli najpovoljnije modele financiranja koji odgovaraju njihovim potrebama i mogućnostima. To može uključivati ​​mogućnosti leasinga, financiranja ili prilagođenih plaćanja kako bi se olakšalo ulaganje u projekte.

Transparentnost i povjerenje

Kroz transparentnu komunikaciju i otvorenost u pregovorima, gradimo dugoročno povjerenje s našim klijentima. Pružamo jasne informacije o cijenama, troškovima i uvjetima suradnje kako bismo osigurali potpuno razumijevanje i zadovoljstvo naših klijenata.

Montaža i spajanje opreme

Montaža i spajanje opreme ključni su koraci u procesu realizacije projekata industrijske automatizacije i elektrotehnike. Ovim fazama posvećujemo posebnu pažnju kako bismo osigurali kvalitetnu instalaciju opreme koja će zadovoljiti potrebe naših klijenata.

Naš stručni tim provodi montažu opreme prema tehničkim specifikacijama i planovima. To podrazumijeva postavljanje komponenti, povezivanje električnih i mehaničkih dijelova te postavljanje opreme na odgovarajuća mjesta. 

Nakon montaže, slijedi spajanje električnih sklopova prema elektrotehničkim planovima. Ovaj proces uključuje priključivanje kabela, provodnika i priključaka te osiguravanje ispravnog električnog povezivanja.

Važan korak je i testiranje opreme kako bismo osigurali njezinu ispravnost, funkcionalnost i usklađenost s tehničkim zahtjevima. To uključuje provjeru električnih i mehaničkih parametara te detekciju eventualnih problema ili nedostataka.

Nakon uspješnog testiranja, oprema se pušta u pogon i priprema za korištenje. Ovaj korak uključuje postavljanje parametara, kalibraciju, podešavanje i eventualno obuku korisnika za sigurno i učinkovito korištenje instalirane opreme.

Vlastiti iskusni i certificirani tehničari

U Autegri se ponosimo vlastitim timom iskusnih i certificiranih tehničara koji su ključni za pružanje vrhunskih usluga u području industrijske automatizacije i elektrotehnike. Naši tehničari posjeduju bogato iskustvo i stručnost u svojim područjima djelovanja, što im omogućuje da učinkovito i precizno obavljaju svoje zadatke.

Certifikati naših tehničara potvrđuju njihovu stručnost i osposobljenost za rad u složenim industrijskim okruženjima. Kroz kontinuirano obrazovanje i usavršavanje, naši tehničari ostaju u koraku s najnovijim tehnologijama, trendovima i standardima u industriji.

Montaža u skladu s tehničkom dokumentacijom i propisima

Montaža opreme se provodi strogo u skladu s tehničkom dokumentacijom i propisima kako bi osigurali visoku razinu kvalitete, sigurnosti i usklađenosti s industrijskim standardima. Pažljivo pratimo tehničke specifikacije, planove i upute kako bismo osigurali preciznu implementaciju svakog detalja.

Svi naši tehničari imaju pristup detaljnoj tehničkoj dokumentaciji koja jasno definira postupke montaže, specifikacije opreme i sve potrebne korake za uspješnu instalaciju. Osim toga, pridržavamo se svih relevantnih industrijskih propisa, normi i standarda kako bismo osigurali da naša montaža bude u potpunosti usklađena s regulatornim zahtjevima.

Kroz sustavnu provjeru i kontrolu kvalitete tijekom cijelog procesa montaže, osiguravamo da svaka faza bude izvedena točno prema specifikacijama i da nema odstupanja koja bi mogla ugroziti performanse ili sigurnost opreme. Naš cilj je pružiti klijentima instalaciju koja je pouzdana, funkcionalna i dugotrajna, te koja će zadovoljiti njihove potrebe i očekivanja na najvišoj razini.

Programiranje automatizacijske opreme

Programiranje automatizacijske opreme predstavlja ključnu komponentu naših usluga u industrijskoj automatizaciji. Naš tim iskusnih programera posjeduje stručnost i bogato iskustvo u programiranju različitih vrsta automatizacijske opreme, uključujući PLC sustave, SCADA sustave, DCS sustave, robotske sustave i druge.

Naš pristup programiranju temelji se na razumijevanju potreba i zahtjeva klijenta te prilagođavanju programskog koda kako bi odgovarao specifičnim funkcionalnostima i procesima koji se automatiziraju. Koristimo najnovije tehnologije i alate za programiranje kako bismo osigurali visoku razinu efikasnosti, pouzdanosti i fleksibilnosti u našim rješenjima.

Naši programeri provode testiranja i simulacije kako bi provjerili ispravnost i funkcionalnost programskog koda prije implementacije u stvarnom okruženju. Tijekom cijelog procesa, posvećeni smo osiguravanju da programiranje bude u potpunosti usklađeno s tehničkim zahtjevima, sigurnosnim standardima i regulatornim propisima.

Cilj nam je pružiti klijentima visokokvalitetna rješenja koja optimiziraju procese, povećavaju produktivnost i smanjuju troškove kroz učinkovitu automatizaciju. Kroz programiranje automatizacijske opreme, osiguravamo da naši klijenti ostvare konkurentnu prednost i postignu izvrsne rezultate u svojim poslovanjima.

PLC, SCADA, DCS sustavi

PLC (Programmable Logic Controller)

PLC je računalni sustav koji se koristi za upravljanje i kontrolu automatiziranih procesa u industriji. Sastoji se od centralne jedinice ili procesora koji izvršava programski kod te ulaznih i izlaznih modula za povezivanje s vanjskim senzorima, aktuatorima i drugom opremom. PLC sustavi omogućuju programabilnost i fleksibilnost u upravljanju različitim procesima, poput proizvodnje, transporta, distribucije i drugih industrijskih aplikacija. Oni se koriste za nadzor nad uređajima, praćenje i kontrolu različitih parametara, te implementaciju logičkih i regulatornih funkcija.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

SCADA je sustav za nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka o industrijskim procesima u stvarnom vremenu. Sastoji se od centralnog računalnog sustava ili SCADA servera koji komunicira s distribuiranim uređajima putem komunikacijske mreže. SCADA sustavi omogućuju vizualizaciju procesa putem grafičkog korisničkog sučelja, prikupljanje podataka o performansama i stanju opreme te daljinsko upravljanje i kontrolu procesa. Koriste se u različitim industrijama, poput energetike, proizvodnje, transporta, vodoopskrbe i drugih, za nadzor i upravljanje distribuiranim sustavima.

DCS (Distributed Control System)

DCS je distribuirani sustav za upravljanje i kontrolu procesa u industriji koji se sastoji od više distribuiranih kontrolera ili radnih stanica povezanih s centralnim sustavom za nadzor i upravljanje. DCS sustavi omogućuju integriranu kontrolu nad različitim dijelovima procesa, od senzora i aktuatora na terenu do centralnog nadzornog sustava. Oni pružaju napredne funkcionalnosti poput regulatorne logike, alarma, arhiviranja podataka i dijagnostike, što ih čini pogodnima za složene i zahtjevne industrijske aplikacije, poput postrojenja za proizvodnju energije, petrokemijskih postrojenja, procesa obrade vode i slično. DCS sustavi često imaju visok stupanj pouzdanosti, redundancije i skalabilnosti kako bi se zadovoljile potrebe velikih industrijskih procesa.

Razvoj softvera po mjeri klijenta

Naš pristup razvoju softvera temelji se na dubokom razumijevanju poslovnih procesa i izazova s kojima se naši klijenti suočavaju što nam omogućuje da kreiramo rješenja koja optimalno podržavaju njihove operacije i ciljeve.

Stručni tim naših programera i softverskih inženjera radi s klijentima kako bi identificirao njihove potrebe i zahtjeve te izradio softverska rješenja koja odgovaraju njihovim specifičnim poslovnim procesima. Ovo uključuje sve faze razvoja softvera, od analize zahtjeva i dizajna do implementacije, testiranja i podrške nakon puštanja u pogon.

Kroz proces razvoja softvera, primjenjujemo najnovije tehnologije, metodologije i prakse kako bismo osigurali visoku kvalitetu, pouzdanost i funkcionalnost naših rješenja. Nudimo fleksibilnost i prilagodljivost u svakom koraku procesa kako bismo osigurali da softverska rješenja odgovaraju promjenjivim potrebama i zahtjevima naših klijenata.

Naš cilj je pružiti klijentima softverska rješenja koja im omogućuju postizanje operativne učinkovitosti, konkurentne prednosti i dugoročnog uspjeha. Kroz razvoj softvera po mjeri klijenta, nastojimo stvoriti vrijednost i zadovoljstvo za svakog našeg klijenta.

FAT testiranje

Provjera funkcionalnosti i ispravnosti opreme u tvorničkim uvjetima

FAT (Factory Acceptance Testing) testiranje se provodi u tvorničkom okruženju od strane proizvođača ili dobavljača opreme kako bi se osiguralo da oprema radi u skladu s tehničkim specifikacijama i zahtjevima klijenta.

Tijekom FAT testiranja, oprema se podvrgava nizu provjera, simulacija i testova kako bi se osiguralo da zadovoljava sve potrebne performanse i funkcionalnosti. To može uključivati testiranje različitih operativnih modova, provjeru sigurnosnih funkcija, mjerenje performansi, simulaciju različitih uvjeta rada te provjeru sučelja i komunikacije s drugim sustavima.

Cilj FAT testiranja je potvrditi da oprema radi kako je predviđeno i da ispunjava sve tehničke i funkcionalne zahtjeve definirane u specifikacijama. Ovo testiranje također pruža priliku klijentu da pregleda i odobri opremu prije isporuke, čime se osigurava transparentnost i povjerenje u isporučenu opremu.

U Autegri, provodimo FAT testiranje kao dio našeg sveobuhvatnog pristupa osiguravanju kvalitete i pouzdanosti naših proizvoda i usluga. Kroz detaljno planiranje, izvođenje i dokumentiranje FAT testiranja, osiguravamo da naša oprema zadovoljava najviše standarde i očekivanja naših klijenata prije nego što krene na teren.

Puštanje u rad i SAT testiranje

Puštanje u rad (Commissioning) i SAT testiranje (Site Acceptance Testing) su ključni koraci u procesu implementacije industrijske opreme i sustava na terenu. 

Puštanje u rad obuhvaća instalaciju, konfiguraciju i inicijalno postavljanje opreme na lokaciji klijenta. Naši stručnjaci osiguravaju da oprema bude pravilno postavljena, spojena, testirana i kalibrirana kako bi bila spremna za operativnu uporabu. Ovo uključuje provjeru fizičke instalacije, povezivanje sa strujnim i komunikacijskim sustavima, postavljanje parametara te izvođenje preliminarnih testova radi provjere ispravnosti.

Nakon puštanja u rad slijedi SAT testiranje, koje se provodi na licu mjesta (na lokaciji klijenta). Ova faza uključuje detaljno testiranje i provjeru opreme kako bi se osiguralo da zadovoljava sve tehničke i funkcionalne zahtjeve definirane u specifikacijama. Testiranje obuhvaća simulaciju stvarnih radnih uvjeta, provjeru performansi, sigurnosnih funkcija, sučelja s drugim sustavima te izvedbu u realnom okruženju.

Cilj SAT testiranja je potvrditi da oprema radi kako je predviđeno i da ispunjava sve zahtjeve i očekivanja klijenta na njihovoj lokaciji. Ovo testiranje također omogućuje klijentu da potvrdi prihvat opreme prije nego što se formalno preda u operativnu upotrebu.

Nadzor nad puštanjem u rad opreme

Nadzor nad puštanjem u rad opreme osigurava da sve faze procesa implementacije budu izvedene u skladu s planom i tehničkim specifikacijama. To uključuje praćenje fizičke instalacije, provjeru povezivanja s ostalim sustavima, postavljanje parametara, izvođenje testova i rješavanje eventualnih problema. Naši stručnjaci pružaju podršku i superviziju kako bi osigurali uspješno puštanje u rad opreme i zadovoljstvo klijenata.

Završno testiranje

Završno testiranje je ključni korak u procesu implementacije industrijske opreme i sustava, koje se provodi nakon puštanja u rad kako bi se osigurala potpuna funkcionalnost, sigurnost i usklađenost s tehničkim zahtjevima i očekivanjima klijenta. Ovo testiranje obuhvaća provjeru svih funkcija i performansi opreme u stvarnom radnom okruženju te identifikaciju i rješavanje eventualnih nedostataka ili problema. Cilj završnog testiranja je potvrditi da oprema zadovoljava sve postavljene standarde i da je spremna za punu operativnu uporabu. Naši stručnjaci osiguravaju provođenje temeljitog i sveobuhvatnog završnog testiranja kako bi klijenti bili sigurni u kvalitetu i pouzdanost isporučene opreme i sustava.

Obuka operatera/korisnika

Obuka operatera/korisnika je ključan dio procesa implementacije industrijske opreme i sustava, a cilj nam je osposobiti korisnike za samostalno i sigurno korištenje opreme te ih podržati u maksimiziranju njenih performansi i učinkovitosti. Kroz strukturiranu i prilagođenu obuku, osiguravamo da korisnici budu sposobni iskoristiti puni potencijal opreme i postići željene rezultate u svojim operacijama. Naša obuka prilagođena je specifičnim potrebama i razinama znanja korisnika te obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Teorijska obuka

Pružanje osnovnih informacija o radu i funkcionalnostima opreme, kao i detaljnije teorijsko objašnjenje ključnih procesa i procedura.

Praktična obuka

Demonstracija korištenja opreme kroz praktične primjere i vježbe, kako bi korisnici stekli praktično iskustvo i samopouzdanje u rukovanju opremom.

Sigurnosna obuka

Edukacija o sigurnosnim aspektima rada s opremom, prepoznavanje potencijalnih opasnosti i pravilno postupanje u slučaju nezgoda ili hitnih situacija.

Obuka o održavanju

Učenje osnovnih postupaka održavanja opreme, redovito održavanje, dijagnostika kvarova i osnovna rješenja za njihovo otklanjanje.

Kontinuirana podrška

Pružanje podrške i savjeta korisnicima tijekom i nakon obuke, kako bi se osiguralo kontinuirano unapređenje i učinkovita uporaba opreme.

Održavanje

Održavanje industrijske opreme predstavlja ključnu aktivnost u osiguravanju njene pouzdanosti, dugovječnosti i učinkovitosti tijekom operativnog vijeka. U Autegri, pružamo sveobuhvatne usluge održavanja koje obuhvaćaju preventivno, prediktivno i korektivno održavanje kako bismo osigurali optimalno funkcioniranje opreme naših klijenata. 

Preventivno i korektivno održavanje

Preventivno održavanje uključuje redovito planirano održavanje i inspekcije opreme kako bi se spriječili kvarovi i otkrili potencijalni problemi prije nego što dođe do zastoja u radu. Prediktivno održavanje koristi napredne tehnike dijagnostike i analize podataka kako bi se predvidjeli kvarovi i planirale intervencije prije nego što dođe do kritičnih problema. Korektivno održavanje je usmjereno na brzo i učinkovito rješavanje kvarova i popravke opreme kako bi se smanjili gubici u proizvodnji i minimizirao downtime.

Naši timovi održavanja sastoje se od visoko kvalificiranih tehničara i inženjera koji posjeduju bogato iskustvo i stručnost u održavanju različitih vrsta industrijske opreme. Koristeći najnovije tehnologije, alate i prakse održavanja, osiguravamo da oprema naših klijenata bude u optimalnom stanju i da kontinuirano zadovoljava njihove potrebe i zahtjeve.

Servisiranje opreme

Servisiranje opreme je ključna usluga koju pružamo za održavanje i popravak industrijske opreme naših klijenata. Pružamo brzu podršku za redovno održavanje, popravke, zamjene dijelova, kalibraciju i testiranje opreme. Cilj nam je osigurati neprekidno poslovanje kroz periodične provjere, brze intervencije te savjete i podršku korisnicima. Kroz našu posvećenost kvaliteti i pouzdanosti, postajemo pouzdan partner na putu ka uspjehu naših klijenata.

Pružanje tehničke podrške

Pružanje tehničke podrške omogućuje korisnicima da maksimiziraju radni vijek opreme, smanje troškove održavanja i povećaju produktivnost svojih operacija. Kroz naše usluge održavanja, nastojimo biti pouzdan partner na putu ka uspjehu naših klijenata.

Pročitali ste dovoljno?

Kontaktirajte nas

Kontakt