Online video škola

Video škola PLC/SCADA/DCS programiranje

NOVO!  Uz postojeću mogućnost pohađanja naših tečaja za PLC programiranje, od sada možete kupiti naše video škole namijenjene u tu svrhu!

Pogledajte kratke preglede pojedinih video škola, njihov sadržaj te nam se slobodno obratite s pitanjima i narudžbama.


Također nudimo mogućnost zakupa virtualne stanice na našem serveru s predinstaliranim sustavima za neometan rad na određeni vremenski rok, kako biste mogli odmah započeti s Vašim školovanjem.

Za sve informacije o cijeni zakupa, kontaktirajte nas!

TIA PORTAL PLC

599,00 KN
449,00 KN

01 h 36 min

Presentation

13 lekcija

U paket su uključene sve lekcije u jednu cijelinu. Pristup svim video lekcijama TIA Portal PLC video školovanja u trajanju od 6 mjeseci.

Upoznajte se s tečajem i naučite osnove PLC-a.

Prikaz načina kreiranja projekta, odabira uređaja, konfiguriranja elemenata, uspostave komunikacije i izrade upravljačkog programa i blokova. Mogućnosti simulacije.

Prikaz vrsta blokova, rada sa njima i simulacije istih. Kreiranje programa u LAD programskom jeziku pomoću organizacijskog bloka, funkcijskog bloka, funkcija i podatkovnog bloka.

Prikaz vrsta blokova, rada sa njima i simulacije istih. Kreiranje programa u LAD programskom jeziku pomoću organizacijskog bloka, funkcijskog bloka, funkcija i podatkovnog bloka.

Prikaz rada i upravljanja : puls tajmera, TON/TOF tajmera, TON tajmer sa akumulacijom, ICE TP/ TON/ TOF/ TONR, reset/preset tajmera, start pulse/ pulse extended/ on delay timer/ on delay timer and save/ off delay timer/ pulse/ extended/ delay/ retentive on delay/ off tajmer operateri

Rad sa CTU/ CTD/CTUD brojačima, start counter instrukcijama, instrukcijama za postavljanje vrijednosti brojača i njegovim uvećanjem i smanjenjem

Postavljanje i korištenje instrukcija usporedbe jednakosti, nejednakosti, veće ili jednako, manje ili jednako, veće od, manje od i unutar ili van raspona

Prikaz osnovnih matematičkih operacija „CALCULATE“ , zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje, naprednijih kao što su „MOD“, pretvorba u vrijednost suprotnog predznaka, inkrementalno povećanje ili smanjenje, apsolutna vrijednost, povrat najmanje ili najveće vrijednosti, postavljanje limita, kvadriranje i korjenovanje, logaritamskih, eksponencijalnih i trigonometrijskih operacija

Rad sa MOVE, deserialize i serialize, raznim move block instrukcijama, fill block i swap instrukcijama

Prikaz načina rada i uporabe pretvorbenih instrukcija CONVERT, ROUND, CEIL, FLOOR i TRUNC kao i instrukcija za skaliranje

Upravljanje programom pomoću JUMP instrukcija

Korištenje i način rada logičkih operatera AND, OR, XOR, INVERT, DECO, ENCO, SEL, MUX, DEMUX

Rad sa instrukcijama za pomak i to za pomak u lijevo, pomak u desno, i rotaciju u lijevo ili desno

TIA PORTAL HMI

599,00 KN
449,00 KN

02 h 00 min

Presentation

6 lekcija

U paket su uključene sve lekcije u jednu cijelinu. Pristup svim video lekcijama TIA Portal HMI video školovanja u trajanju od 6 mjeseci.

Pregled osnovnih funkcija i mogućnosti HMI projekta i upravljanja sa njim. Dodavanje i konfiguracija HMI uređaja, Uspostavljanje komunikacije između PLCa i HMI uređaja. Podešavanja postavka rada i pokretanje simulacije.

Prikaz rada sa ekranima, njihovo kreiranje, izrada predložaka, upravljanje značajkama događaja, varijablama, aktivnim ekranima, tekstom, jezikom prikaza i slojevima

Upravljanje, moduliranje, postavljanje i korištenje osnovnih objekata: crta, elipsa, kružnica, pravokutnik, tekstualno polje i objekt za prikaz grafičkih elemenata.

Rad i prikaz svojstava elemenata: ulazno-izlazno polje, tipkala, grafičko ulazno-izlazno polje, ulazno-izlazno polje sa simbolima, polje za prikaz datuma i vremena, sklopka i element za grafički prikaz količine

Prikaz postavljanje, upravljanja i rad HMI diskretnih i analognih alarma, alarmnih klasa, alarmnih grupa i elementa za prikaz alarma

Način kreiranja korisnika, grupa i dodjeljivanje razina pristupa. Prikaz mogućnosti prijave pomoću objekata ili elemenata. Rad sa objektom za prikaz i upravljanje postavkama. Rad sa logičkom operatorima: normalno otvoreni kontakt, normalno zatvoreni kontakt, postavljanje izlaza, invertni RLO, set/reset izlaza, set/reset i reset/set ( flip-flop) izlaza, skeniranje operatera na pozitivan ili negativan brid, postavljanje operatera na pozitivan ili negativan brid, detektiranje pozitivnog ili negativnog brida i skeniranje RLOa za pozitivan ili negativan brid.

TIA PORTAL PLC + HMI

Najčešći izbor kupaca

898,00 KN
749,00 KN

01 h 36 min + 02 h 00 min

Presentation

13 + 6 lekcija

U paket su uključene sve lekcije paketa TIA PORTAL PLC  i TIA PORTAL HMI . Video škole su podijeljene na dvije razine; OSNOVNO I NAPREDNO. Pristup svim video lekcijama TIA PORTAL video školovanja u trajanju od 6 mjeseci.

TIA PORTAL PLC

Upoznajte se s tečajem i naučite osnove PLC-a.

Prikaz načina kreiranja projekta, odabira uređaja, konfiguriranja elemenata, uspostave komunikacije i izrade upravljačkog programa i blokova. Mogućnosti simulacije.

Prikaz vrsta blokova, rada sa njima i simulacije istih. Kreiranje programa u LAD programskom jeziku pomoću organizacijskog bloka, funkcijskog bloka, funkcija i podatkovnog bloka.

Prikaz vrsta blokova, rada sa njima i simulacije istih. Kreiranje programa u LAD programskom jeziku pomoću organizacijskog bloka, funkcijskog bloka, funkcija i podatkovnog bloka.

Prikaz rada i upravljanja : puls tajmera, TON/TOF tajmera, TON tajmer sa akumulacijom, ICE TP/ TON/ TOF/ TONR, reset/preset tajmera, start pulse/ pulse extended/ on delay timer/ on delay timer and save/ off delay timer/ pulse/ extended/ delay/ retentive on delay/ off tajmer operateri

Rad sa CTU/ CTD/CTUD brojačima, start counter instrukcijama, instrukcijama za postavljanje vrijednosti brojača i njegovim uvećanjem i smanjenjem

Postavljanje i korištenje instrukcija usporedbe jednakosti, nejednakosti, veće ili jednako, manje ili jednako, veće od, manje od i unutar ili van raspona

Prikaz osnovnih matematičkih operacija „CALCULATE“ , zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje, naprednijih kao što su „MOD“, pretvorba u vrijednost suprotnog predznaka, inkrementalno povećanje ili smanjenje, apsolutna vrijednost, povrat najmanje ili najveće vrijednosti, postavljanje limita, kvadriranje i korjenovanje, logaritamskih, eksponencijalnih i trigonometrijskih operacija

Rad sa MOVE, deserialize i serialize, raznim move block instrukcijama, fill block i swap instrukcijama

Prikaz načina rada i uporabe pretvorbenih instrukcija CONVERT, ROUND, CEIL, FLOOR i TRUNC kao i instrukcija za skaliranje

Upravljanje programom pomoću JUMP instrukcija

Korištenje i način rada logičkih operatera AND, OR, XOR, INVERT, DECO, ENCO, SEL, MUX, DEMUX

Rad sa instrukcijama za pomak i to za pomak u lijevo, pomak u desno, i rotaciju u lijevo ili desno

TIA PORTAL HMI

Pregled osnovnih funkcija i mogućnosti HMI projekta i upravljanja sa njim. Dodavanje i konfiguracija HMI uređaja, Uspostavljanje komunikacije između PLCa i HMI uređaja. Podešavanja postavka rada i pokretanje simulacije.

Prikaz rada sa ekranima, njihovo kreiranje, izrada predložaka, upravljanje značajkama događaja, varijablama, aktivnim ekranima, tekstom, jezikom prikaza i slojevima

Upravljanje, moduliranje, postavljanje i korištenje osnovnih objekata: crta, elipsa, kružnica, pravokutnik, tekstualno polje i objekt za prikaz grafičkih elemenata.

Rad i prikaz svojstava elemenata: ulazno-izlazno polje, tipkala, grafičko ulazno-izlazno polje, ulazno-izlazno polje sa simbolima, polje za prikaz datuma i vremena, sklopka i element za grafički prikaz količine

Prikaz postavljanje, upravljanja i rad HMI diskretnih i analognih alarma, alarmnih klasa, alarmnih grupa i elementa za prikaz alarma

Način kreiranja korisnika, grupa i dodjeljivanje razina pristupa. Prikaz mogućnosti prijave pomoću objekata ili elemenata. Rad sa objektom za prikaz i upravljanje postavkama. Rad sa logičkom operatorima: normalno otvoreni kontakt, normalno zatvoreni kontakt, postavljanje izlaza, invertni RLO, set/reset izlaza, set/reset i reset/set ( flip-flop) izlaza, skeniranje operatera na pozitivan ili negativan brid, postavljanje operatera na pozitivan ili negativan brid, detektiranje pozitivnog ili negativnog brida i skeniranje RLOa za pozitivan ili negativan brid.

SIMATIC PCS7 osnovno

529,00 KN
399,00 KN

01 h 01 min

Presentation

3 lekcije

U paket su uključene sve lekcije u jednu cijelinu. Video škola je podijeljena na dvije razine; OSNOVNO I NAPREDNO. Pristup svim video lekcijama SIMATIC PCS7 video školovanja u trajanju od 6 mjeseci.

Uvod u PCS7 , izrada projekta i uspostava komunikacija. Prikazan je način kreiranja projekta, konfiguracija inženjerske i operatorske stanice te njihovo povezivanje, kompajliranje projekta i njegovo slanje na simulator, definiranje hijerarhije postrojenja, kreiranje unita, funkcija i uređaja hijerarhije u programu, rad sa bibliotekama.

Izrada i konfiguriranje CFC planova. Prikazao: umetanje i promjena naziva CFC planova; rad sa CFC editorom; dodavanje blokova iz biblioteka u plan; izmjena vrijednosti ulazno-izlaznih parametara pojedinih blokova; povezivanje blokova unutar istog plana; povezivanje blokova koji se nalaze u različitim planovima; primjena Process Object Viewa; način primjene već kreiranih standardiziranih Chartova.

Izrada i konfiguriranje SFC planova, rad sa WinCC vizualizacijom. Prikazano: kreiranje planova u programu; rad sa SFC editorom; izrada upravljače strukture pomoću osnovnih elemenata; promjena naziva, parametara i uvjeta koraka i prijelaza; optimiziranje sekvence; simulacija SFC planova i rad sa simulatorom; simulacija i nadzor CFC planova, kreiranje ikona blokova CFC blokova, definiranje parametara vizualizacije; rad sa Graphics Designer; izrada i konfiguracija procesnih slika; korištenje grafičkih elemenata; pokretanje i rad sa vizualizacijom.

PCS7 napredno

529,00 KN
399,00 KN

22 min

Presentation

2 lekcija

U paket su uključene sve lekcije u jednu cijelinu. Pristup svim video lekcijama “PSC7 – Napredno” video školovanja u trajanju od 6 mjeseci.

Prikaz funkcija operatorske stanice i konfiguracija stanice. Prikazano: osnovne informacije o elementima stanice; konfiguriranje postavki unutra WinCC Explorera; postavljanje jezika vizualizacije; postavljanje naziva stanice; korištenje OS Project Editora; konfiguracija procesa arhiviranja podatak o radu sustava i grešaka; upravljanje korisnicima; rad sa varijablama u WinCC Exploreru; izrada i dizajniranje izvješća; sinkronizacija vremena sustava.

Prikaz funkcija inženjerske stanice i konfiguracija stanice. Prikazano: rad sa Process Odject View prikazom; izmjene vrijednosti, naziva i komentara varijabli planova; hijerarhijsko organiziranje u procesu; definiranje prikaza objekta u vizualizaciji.

PCS7 – SCL

529,00 KN
399,00 KN

42 min

Presentation

4 lekcije

U paket su uključene sve lekcije u jednu cijelinu. Pristup svim video lekcijama “PSC7 – SCL” video školovanja u trajanju od 6 mjeseci.

Osnove SCL programskog jezika i terminologija. Prikazano: osnovne informacije o programskom jeziku; kreiranje i konfiguracija izvornih SCL datoteka; korištenje SCL editora; rad sa predlošcima funkcija i kosturima programa; prikaz svih ključnih riječi i naziva varijabli koje se koriste prilikom izrade programa; izrada funkcije; definiranje varijabli; implantacija funkcija i blokova u glavni program; testiranje napravljenog program; direktno i vanjsko adresiranje varijabli.

Uporaba kontrolnih naredbi u SCL programiranju. Prikazano: vrste kontrolnih naredbi; uporaba selektivnih kontrolnih naredbi; uporaba kružnih kontrolnih naredbi; uporaba skočnih kontrolnih naredbi; implantacija naredbi u program; testiranje naredbi

Konfiguracija i uporaba brojača i tajmera u SCL programskom jeziku. Prikazano: pregled standardnih brojača i tajmera; bitne naredbe i deklaracija pri korištenju brojača i tajmera; rad i implementacija brojača u program; rad i implementacija tajmera u program; testiranje brojača i tajmera.

Uporaba standardnih funkcija u SCL programiranju. Prikazano: kompatibilnost podataka; implementacija i simulacija funkcija pretvorbe; implementacija i simulacija standardnih numeričkih funkcija; implementacija i simulacija bit-string standardnih funkcija; implementacija i simulacija standardnih funkcija selekcije.

SIMATIC PCS7 osnovno + napredno + SCL

Najbolja cijena

1347,00 KN
929,00 KN

01 h 01 min + 22 min + 42 min

Presentation

3 + 2 + 4 lekcije

U paket su uključene sve lekcije paketa PCS7 OSNOVNO, PCS7 NAPREDNO i PCS7 SCL . Pristup svim video lekcijama PCS7 video školovanja u trajanju od 6 mjeseci.

SIMATIC PCS7 – osnovno

Uvod u PCS7 , izrada projekta i uspostava komunikacija. Prikazan je način kreiranja projekta, konfiguracija inženjerske i operatorske stanice te njihovo povezivanje, kompajliranje projekta i njegovo slanje na simulator, definiranje hijerarhije postrojenja, kreiranje unita, funkcija i uređaja hijerarhije u programu, rad sa bibliotekama.

Izrada i konfiguriranje CFC planova. Prikazao: umetanje i promjena naziva CFC planova; rad sa CFC editorom; dodavanje blokova iz biblioteka u plan; izmjena vrijednosti ulazno-izlaznih parametara pojedinih blokova; povezivanje blokova unutar istog plana; povezivanje blokova koji se nalaze u različitim planovima; primjena Process Object Viewa; način primjene već kreiranih standardiziranih Chartova.

Izrada i konfiguriranje SFC planova, rad sa WinCC vizualizacijom. Prikazano: kreiranje planova u programu; rad sa SFC editorom; izrada upravljače strukture pomoću osnovnih elemenata; promjena naziva, parametara i uvjeta koraka i prijelaza; optimiziranje sekvence; simulacija SFC planova i rad sa simulatorom; simulacija i nadzor CFC planova, kreiranje ikona blokova CFC blokova, definiranje parametara vizualizacije; rad sa Graphics Designer; izrada i konfiguracija procesnih slika; korištenje grafičkih elemenata; pokretanje i rad sa vizualizacijom.

PCS7 – napredno

Prikaz funkcija operatorske stanice i konfiguracija stanice. Prikazano: osnovne informacije o elementima stanice; konfiguriranje postavki unutra WinCC Explorera; postavljanje jezika vizualizacije; postavljanje naziva stanice; korištenje OS Project Editora; konfiguracija procesa arhiviranja podatak o radu sustava i grešaka; upravljanje korisnicima; rad sa varijablama u WinCC Exploreru; izrada i dizajniranje izvješća; sinkronizacija vremena sustava.

Prikaz funkcija inženjerske stanice i konfiguracija stanice. Prikazano: rad sa Process Odject View prikazom; izmjene vrijednosti, naziva i komentara varijabli planova; hijerarhijsko organiziranje u procesu; definiranje prikaza objekta u vizualizaciji.

PCS7 – SCL

Osnove SCL programskog jezika i terminologija. Prikazano: osnovne informacije o programskom jeziku; kreiranje i konfiguracija izvornih SCL datoteka; korištenje SCL editora; rad sa predlošcima funkcija i kosturima programa; prikaz svih ključnih riječi i naziva varijabli koje se koriste prilikom izrade programa; izrada funkcije; definiranje varijabli; implantacija funkcija i blokova u glavni program; testiranje napravljenog program; direktno i vanjsko adresiranje varijabli.

Uporaba kontrolnih naredbi u SCL programiranju. Prikazano: vrste kontrolnih naredbi; uporaba selektivnih kontrolnih naredbi; uporaba kružnih kontrolnih naredbi; uporaba skočnih kontrolnih naredbi; implantacija naredbi u program; testiranje naredbi

Konfiguracija i uporaba brojača i tajmera u SCL programskom jeziku. Prikazano: pregled standardnih brojača i tajmera; bitne naredbe i deklaracija pri korištenju brojača i tajmera; rad i implementacija brojača u program; rad i implementacija tajmera u program; testiranje brojača i tajmera.

Uporaba standardnih funkcija u SCL programiranju. Prikazano: kompatibilnost podataka; implementacija i simulacija funkcija pretvorbe; implementacija i simulacija standardnih numeričkih funkcija; implementacija i simulacija bit-string standardnih funkcija; implementacija i simulacija standardnih funkcija selekcije.

SIMATIC BATCH

599,00 KN
449,00 KN

01 h 17 min

Presentation

4 lekcije

U paket su uključene sve lekcije u jednu cijelinu. Pristup svim video lekcijama SIMATIC Batch video školovanja u trajanju od 6 mjeseci.

Osnove BATCH i terminologija, Prikazano: skidanje baze projekta koji se nadograđuje; razlike industrijskih procesa; izvedivost korištenja šaržnih procesa; primjer šaržnog procesa u kuhinji; prikaz NE 33 i ISA-88 standarda; klasifikacija sustava ovisno o broj proizvoda; usporedba fizičkog i procesnog modela.

Prikaz načina kreiranja projekta, odabira uređaja, konfiguriranja elemenata, uspostave komunikacije i izrade upravljačkog programa i blokova. Mogućnosti simulacije.

Rad sa BATCH CCom. Prikazano: kreiranje „super“ korisnika; pokretanje BATCH servera; rad sa BATCH Control Centrom; dohvat projekta; kreiranje materijala; kreiranje i konfiguriranje ‘master’ recepta; korištenje BATCH Recipe editora; kreiranje strukture i toka recepta; stavljanje recepta u produkciju; kreiranje nalog i šarže; puštanje šarže u proizvodnju i nadzor proizvodnje

Kreiranje faza pomoću SFC datoteka i BATCH blokova. Prikazano: konfiguriranje datoteka za izradu faza; izrada CFC planova pojedinih dijelova faze; izrada SFC upravljačkog toka faze; ažuriranje BATCH instanci; aktualizacija BATCH projekta; integracija novokreirane faze u master recept

SIMATIC DISTRIBUTED SAFETY

399,00 KN
249,00 KN

22 min

Presentation

2 lekcije

U paket su uključene sve lekcije u jednu cijelinu. Pristup svim video lekcijama PSC7 – Distributed Safety  video školovanja u trajanju od 6 mjeseci.

Osnove i terminologija PCS7 sigurnosnih sustava. Prikazano: osnove implantacije i zahtjevi sigurnosnih sustava; elementi za izradu sigurnosnog programa; sve dopuštene instrukcije; F aplikacijski i F sistemski blokovi; uporaba i implantacija GSD datoteka u PCS7 sustavu.

Konfiguracija i izrada upravljačkog programa. Prikazano: primjer projektnog zadatka kojeg je potrebno izvršiti; način instalacije i ožičenja modula; konfiguracija hardvera projekta; dodavanje udaljenih modula; provjera konfiguracije; izrada fail safety programa; kreiranje safety funkcija; povezivanje blokova programa; korištenje Safety program editora; izrada izvješća.

SIMATIC SIMIT

599,00 KN
449,00 KN

56 min

Presentation

3 lekcije

U paket su uključene sve lekcije u jednu cijelinu. Pristup svim video lekcijama Simatic Simit video školovanja u trajanju od 6 mjeseci.

Osnovni prikaz SIMIT platforme i terminologija. Prikazano: mogućnosti SIMIT platforme; povezivanje SIMIT platforme sa sustavom; vrste simulacija; opis SIMIT alata.

Prikaz rada SIMIT platforme. Prikazano: kreiranje SIMIT projekta; stvaranje Charts strukture; kreiranje i konfiguracija dijagrama; korištenje osnovnih elemenata; kreiranje logičko programa za upravljanje elementima; testiranje SIMIT projekta.

Prikaz rada SIMIT platforme povezane sa PCS7 programskim paketom. Prikazano: konfiguracija PSC7 projekta za povezivanje; izvoz tagova iz PCS7 programa; kreiranje SIMIT projekta; stvaranje poveznice sa PCS7 projektom; uvoz tagova u SIMIT; kreiranje i konfiguracija upravljačkih dijagrama; izrada vizualizacije u SIMIT projektu; testiranje i simulacija napravljenog projekta.

Uskoro novi paketi školovanja.

Kontaktirajte nas i ugovorite besplatni sastanak s našim stručnjacima

Autegra d.o.o. je dobavljač inženjerskih usluga za industriju i tehnološke tvrtke.

Mi smo tim predanih inženjera koji su spremni pomoći i suočiti se s izazovima u projektiranju, izradi, programiranju, puštanju u rad i testiranju inženjerskih rješenja.